google-site-verification: googlecdca8cc4a70514e8.html
http://tutorrus.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 เลือกคอร์สเรียน

 โปรโมชั่น

 วิธีสมัครเรียน

 ผลงานความสำเร็จ

 รีวิว

 สถานที่เรียน

คอร์สเรียน

รายชื่อนักเรียนที่สอบติดในแต่ละปี

Reviews

รู้จักติวเตอร์

ห้องแนะแนว ข้อสอบ

โปรโมชั่นปี 60

เทคนิคพิชิตข้อสอบ

วิธีสมัครเรียน

โครงการรัสเซียศึกษา มธ.

BMCI วิทยาลัยนวัตกรรม สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ SEAS

หลักสูตรวิเทศคดีศึกษา อาเซียน-จีน (IAC)

คำถามที่พบบ่อย

ขอประณามการกระทำของติวเตอร์ไร้จรรยาบรรณ

ขอประณามการกระทำของติวเตอร์ไร้จรรยาบรรณ

ติวเตอร์ชาย (หรอ?) ไร้จรรยาบรรณ

อักษรย่อ "ม." จบจากสถาบันชื่อดังย่านรังสิต

เปิดสอนอยู่ที่แหล่งรวมวัยรุ่นชื่อดัง

           

            ขอประณามการกระทำของติวเตอร์ไร้จรรยาบรรณและสปายไร้สามัญสำนึก ในการคัดลอก (ทั้งหมด) และดัดแปลงข้อมูล รวมถึงส่งสปายเข้ามาแอบแฝง เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้และปัญญาของ ”ครู” คนอื่น โดย ไม่ใช่ ”สมอง” ของตน ไร้ซึ่งจรรยาบรรณ เน้นเพียงเพื่อหาผลประโยชน์เข้าสู่ตน

            บุคคลนั้น ไม่สมควรเรียกตัวเองว่าเป็น “ครู” หรือ “ติวเตอร์” เพราะมีค่าไม่ต่างอะไรจาก ”โจร” ที่ขโมยความรู้ของผู้อื่นไป ช่างน่าสงสารศิษย์เสียเหลือเกินที่หลงนับถือบุคคลผู้นั้น

            ความตั้งใจทั้งหมดที่ “ครู” ได้ทำตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีเจตนาที่บริสุทธิ์ ต้องการให้ศิษย์ที่ได้เรียนประสบความสำเร็จในก้าวหนึ่งของชีวิต โดยข้อมูลทั้งหมดที่ครูได้มา ล้วนแล้วแต่มาจากความรู้ ความสามารถ และความพยายาม ตลอดจนความช่วยเหลือของศิษย์รุ่นต่อรุ่น ในการรวบรวมข้อมูลให้ได้มาซึ่งวันนี้

            แต่การกระทำของบุคคลที่ไร้สมอง ไร้จรรยาบรรณ และไร้สามัญสำนึก เป็นการกระทำที่สมควรอย่างยิ่งแก่การประณาม


อย่าเรียกตัวเองว่า ครู หรือติวเตอร์เลย

ถ้าไม่มีสมองและความสามารถพอ

ไม่อายศิษย์บ้างหรอ ที่มีครูเป็น "โจร"


“...อย่าคิดจะสอนศิษย์คนใดเลย สอนตัวเองให้มี

จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพก่อนเป็นพอ...”

view

 หน้าแรก

 รู้จักติวเตอร์

 แนวข้อสอบ

 Review

view