google-site-verification: googlecdca8cc4a70514e8.html
http://tutorrus.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 เลือกคอร์สเรียน

 โปรโมชั่น

 วิธีสมัครเรียน

 ผลงานความสำเร็จ

 รีวิว

 สถานที่เรียน

รู้จักติวเตอร์

คอร์สเรียน

คอร์สเรียน (สอบตรง International Program)

คอร์สภาษา

รายชื่อนร.ที่สอบติดในแต่ละปี

Reviews

วิธีสมัครเรียน

แนวข้อสอบ ข้อสอบเก่า รับตรงธรรมศาสตร์

เฉลยข้อสอบ รับตรงธรรมศาสตร์

Portfolio ทำพอร์ต TCAS 62

โครงการรัสเซียศึกษา มธ.

โปรโมชั่นปี 62

ห้องแนะแนว รับตรงธรรมศาสตร์ 62

ตารางสอบระบบ TCAS 62 (ทปอ.)

คำถามที่พบบ่อย

เทคนิคพิชิตข้อสอบ

คอร์สติวสอบตรง BEC, BAS, BJM

คอร์สติวสอบตรง BEC, BAS, BJM


หลักสูตรคอร์สติวสอบตรง BAS, BEC, BJM

สถิติปีที่ที่ผ่านมาสอบติดยกคลาส 100% 

ดูสถิติรวมของปีที่ผ่านมา คลิกที่นี่

น้องไหม ศิษย์ TUTORRUS สมัครเรียนคอร์สระยะยาวเพื่อเข้า BEC TU, BSI TU

เราดูแลให้ตั้งแต่การติวเข้า BEC, BSI (TCAS รอบ 3) ติวสอบ IELTS

และทำ Portfolio ยื่นสมัคร TCAS รอบ 1 ให้ทั้งจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์

ปัจจุบันสอบติด BALAC อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

BEC และ BSI ธรรมศาสตร์ จากรอบรับตรง TCAS 61


จุดอ่อนที่พบบ่อยในการสอบ

- Logic ในการลำดับความคิด

- ตอบไม่ตรงคำถาม หรือไม่ครบตามที่โจทย์ถาม

- อ่อน Grammar และใช้ Conjunction ไม่ถูกต้อง

- ไม่ใช้ภาษาแบบ Academic English ซึ่งมีส่วนให้ถูกหักคะแนนได้


 เช็คพื้นฐานของน้องแต่ละคนด้วยการให้ทำ Essay test เพื่อวัดระดับในการเขียน

และปรับหลักสูตรความยากให้เหมาะกับน้อง ๆ


 ปูพื้นฐานการวาง Structure ว่าแต่ละ Part ควรมีการเกริ่นแบบไหน Pattern แบบใด

(มีสูตรลัดให้ เพื่อประหยัดเวลาในการเขียน และใช้เวลาที่เหลือสำหรับการคิด Logic ตอบคำถามให้ดี)


 แจกคลังคำศัพท์ที่ควรใช้สำหรับการ สอบ BEC/ BAS/ BJM (คำศัพท์ต่างกันทั้ง 3 คอร์ส)

ในแต่ละหัวข้อเรื่องที่ถาม เช่น Criminal เมื่อเรียนถึงการเขียนหัวข้อนี้

เราจะมีคำศัพท์เฉพาะในแต่ละเรื่องเสริมให้ จะช่วยเรียกคะแนนให้เพิ่มขึ้นได้ในการทำสอบ 

  หลังจากเรียนไปด้วยกัน จะมีการประเมินรายงานความคืบหน้าอยู่เป็นระยะ 

และจะช่วยแนะนำน้อง ๆ เพิ่มว่าควรเสริมตรงไหนเป็นพิเศษ


  เรียนกลุ่มเล็ก Private ดูแลน้อง ๆ ได้เป็นรายบุคคลและทั่วถึง

เหมาะสำหรับน้อง ๆ ต้องการเน้นเฉพาะทาง และช่วยแก้ไขจุดอ่อนได้ตรงจุดมากขึ้น

  ติวเตอร์ผู้สอนมีประสบการณ์ด้านการติวสอบเข้าธรรมศาสตร์โดยตรงกว่า 10 ปี

จบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำจาก Imperial College London สหราชอาณาจักร


เลือกคอร์สเรียน เทคนิคหลักที่เราจะสอนภายในคอร์สเรียน

ติว BEC TU

Click เพื่อดูรายละเอียด

รวบรวมคำศัพท์เด็ดเกี่ยวกับสาขานั้น ๆ ที่ควรรู้

สอดแทรก Keyword สำคัญ หรือการเปรียบเทียบ
หลัก ๆ ที่ควรจะมีใน Essay

ตรวจ Essay Writing แบบละเอียดให้เป็นรายบุคคล 
พร้อม Comment ทุกเกณฑ์ ดังนี้

1. Grammar + เน้นจุดห้ามผิด! ย้ำจุดที่น้อง ๆ มักผิดพลาดบ่อย

2. Content ต้องเป๊ะ ตรงตามหลักการวิเคราะห์โจทย์ + 
แชร์ Idea กัน เพื่อแนวการตอบที่หลากหลายขึ้น

3. Academic Writing Pattern มีหลักการเขียนต้องถูกต้อง 
ใช้สอบเข้าระดับมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ

ติว BAS TU

Click เพื่อดูรายละเอียด

ติว BJM TU

Click เพื่อดูรายละเอียด

ติว BSI TU

Click เพื่อดูรายละเอียด

ติว IAC TU

Click เพื่อดูรายละเอียด

TU-GET รายละเอียดคอร์ส

IELTS รายละเอียดคอร์ส ตัวอย่าง แนวข้อสอบ ธรรมศาสตร์  BEC, BAS, BJM, etc. (หลักสูตรนานาชาติ)


1) ข้อสอบ BEC

ค่อนข้างกว้าง เป็นเรื่องง่าย ถ้าเตรียมตัวมาดี แต่คำถามต้องใช้การวิเคราะห์

ตอบให้ตรงประเด็น เน้น Logic เป็นหลัก การใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องสำคัญมาก

จะช่วยยกระดับงานเขียนให้ดูดี แตกต่างจาก Essay ของคนอื่น ๆ ได้

รวมถึงอาศัยความชำนาญในการเขียน Essay ในรูปแบบคำถามต่าง ๆ

ในลักษณะ Academic English (ในคอร์สของเราจะมี Vocabulary list ให้นะคะ)

เทคนิค (บางส่วน) ในคอร์ส BEC ของ TUTORRUS

1. เน้นเทคนิคการเขียนที่เพิ่มคะแนน และผิด Grammar น้อยที่สุด

2. เน้นสอนส่วนที่กรรมการชอบให้เขียน และส่วนไหนกรรมการมองหามากที่สุดเวลาตรวจข้อสอบ

3. เน้นปรับพื้นฐานการเขียนและเพิ่มคำศัพท์เฉพาะทางในแต่ละเรื่อง พร้อมเน้นสถิติข้อสอบที่ออกบ่อย

4. ให้ Pattern ในการเขียนเมื่อเจอคำถามแต่ละประเภท ไม่ต้องเสียเวลาคิดในห้องสอบ

ใช้เวลาในการวาง Logic ของเรื่องแทน

2) ข้อสอบ BAS

จะต้องวิเคราะห์สถานการณ์โลก มี Logic ในการเขียนเพื่อวิเคราะห์เหตุ-ผล ต้องใช้คำศัพท์ที่เหมาะสม เฉพาะทาง

เพื่อยกระดับคะแนนด้านภาษา ไม่ใช้คำศัพท์ระดับ General และเขียนเป็น Academic English

(คำศัพท์แบบ General จะใช้ได้บางส่วนในการเขียน Essay ซึ่งจะมีอธิบายเพิ่มเติมในคอร์สเรียน

ว่าส่วนไหนที่ใช้ได้ และส่วนไหนที่ไม่ควรใช้ค่ะ)


เทคนิค (บางส่วน) ในคอร์ส BAS ของ TUTORRUS

1. เน้นหลักการวิเคราะห์โจทย์ เพื่อวางลำดับ Logic ที่จะเขียน

2. เก็งข้อสอบสถานการณ์โลกที่น่าออกในปีนั้น ๆ พร้อมฝึกเขียนและตรวจ Essay ให้ในทุกประเด็น

3. เน้นเทคนิคการเขียนที่เพิ่มคะแนน และผิด Grammar น้อยที่สุด

4. เพิ่มคำศัพท์เฉพาะทางในแต่ละเรื่อง ตามเรื่องที่เก็งออกข้อสอบ


3) ข้อสอบ BJM (วารสารศาสตร์)


เป็นคำถามปลายเปิดส่วนใหญ่ ที่ต้องอิงความรู้เฉพาะมาประกอบ เช่น ในเรื่องของ

Mass Media, Communication ในหลาย ๆ ประเภท เพื่อนำมาประยุกต์ในการเขียน

Essay ให้น่าเชื่อถือ มีทฤษฎีและคำศัพท์เฉพาะมารองรับ

การเขียนตอบ ต้องมีเหตุ-มีผล ตอบเป็น Logic อิงกับความเป็นจริง 

ไม่แนะนำให้คิดตอบเองโดยที่ไม่อ้างอิงสถานการณ์ต่าง ๆ ประกอบ


เทคนิค (บางส่วน) ในคอร์ส BJMของ TUTORRUS

1. เน้นเทคนิคการวิเคราะห์โจทย์ เขียนในแบบที่จะเพิ่มคะแนนและผิด Grammar น้อยที่สุด

2. เน้นสอนส่วนที่กรรมการชอบให้เขียน และส่วนไหนกรรมการมองหามากที่สุดเวลาตรวจข้อสอบ

3. เน้นสอน Logic ในการคิดแบบ Critical thinking เพื่อทำให้งานเขียนโดดเด่น

4. ปรับพื้นฐานการเขียนและเพิ่มคำศัพท์เฉพาะทางในแต่ละเรื่อง 

4. ให้ Pattern ในการเขียนเมื่อเจอคำถามแต่ละประเภท ไม่ต้องเสียเวลาคิดในห้องสอบ

ใช้เวลาในการวาง Logic ของเรื่องแทน


4) PBIC (จีนศึกษา)

อาศัยการวิเคราะห์ข่าวสารปัจจุบัน ต้องเรียนรู้เทคนิคการเขียน Writing ที่ถูกต้อง

ตามข่าวสารเกี่ยวกับจีน และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจีนให้ถูกจุด เพื่อเขียน essay

ให้ได้คะแนนโดนใจกรรมการ

คอร์ส วันเรียน เวลาเรียน ค่าเรียน หมายเหตุ

PBIC
Essay Writing 

(รับกลุ่มเล็กเท่านั้น
เพื่อประสิทธิภาพในการเรียน)

ติวทุกประเด็นสำคัญ/
ตรวจงาน/แก้ไขให้
เป็นภาษาอังกฤษ

พร้อมวิเคราะห์ข่าวสารและ
ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
ประเทศจีนให้ภายในคอร์ส

12-16 มี.ค. 61


9.00-13.00 น.

(วันที่ 14 เรียนเต็มวัน
ช่วงบ่ายจะสอนทฤษฎี
และข่าวเกี่ยวกับประเทศจีน)

14,000 บาท

พิเศษ! โปรอั่งเปา

ลดเพิ่มอีก 1,000 บาท

เหลือเพียง 13,000 บาท

เมื่อสมัครก่อนวันที่ 22 ก.พ. 61


- แจกโจทย์การบ้าน
ฝึกทำไม่อั้นและ

ตรวจออนไลน์เพิ่ม
หลังเรียนคอร์สสดจบ

- สรุปจุดเน้นที่ควรจำ
ไว้เป็นประเด็น 

- เก็งประเด็นที่น่า
ออกสอบในเรียงความ

- ไม่ต้องห่วงว่าเรียน
ใกล้สอบแล้วจะไม่ทัน

- ติวสัมภาษณ์ฟรี!

Intensive TU-GET 

รายละเอียดคอร์ส

IELTS รายละเอียดคอร์ส

21-22 เม.ย. 61 9.00-12.00 น.

2,000 บาท

รับส่วนลดทันที 10 %

เมื่อสมัครเรียนพร้อมเพื่อน


- คัดคำศัพท์ที่ออกบ่อยมาให้

- สรุปแกรมม่าจุดที่ผิดบ่อย

- เก็งประเภท Essay ที่ชอบออกสอบ

- สรุปจุดเน้นที่ควรจำไว้เป็นประเด็น 


4) ข้อสอบ PBIC (อินเดียศึกษา)

ในส่วนของ PBIC อินเดียศึกษา หลักการเดียวกับ PBIC จีนแต่เน้นไปทางอินเดียเป็นหลัก


5) ข้อสอบ IAC

คลิกที่นี่

6) ข้อสอบ BSI

คลิกที่นี่

อัพเดทหลักสูตรใหม่ล่าสุดสำหรับสอบตรงระบบ TCAS โดยเฉพาะ

โดยพี่แน๊ต เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาฯ ปริญญาโท Imperial College London

(มหาวิทยาลัยอันดับ 3 ของ UK และยุโรป อันดับ 8 ของโลก)

ผลงานการสอนสำหรับสอบเข้าจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ปี 2561 Update ล่าสุด!

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายชื่อนักเรียนที่สอบติด #dek61 Tags : BEC  เรียน bec ติว แนวข้อสอบ bec เรียน bec ข้อสอบเก่า bec  bec tu bec essay  BAS bas tu ติว bas เรียน bas แนวข้อสอบ bas ข้อสอบเก่า bas ข้อเขียน bas bas essay ติว สอบตรง ธรรมศาสตร์ มธ อินเตอร์ ติว bjm TCAS BJM แนวข้อสอบ bjm

view

 หน้าแรก

 รู้จักติวเตอร์

 แนวข้อสอบ

 Review

view