google-site-verification: googlecdca8cc4a70514e8.html
http://tutorrus.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 เลือกคอร์สเรียน

 โปรโมชั่น

 วิธีสมัครเรียน

 ผลงานความสำเร็จ

 รีวิว

 สถานที่เรียน

คอร์สเรียน

รายชื่อนักเรียนที่สอบติดในแต่ละปี

Reviews

รู้จักติวเตอร์

ห้องแนะแนว ข้อสอบ

โปรโมชั่นปี 60

เทคนิคพิชิตข้อสอบ

วิธีสมัครเรียน

โครงการรัสเซียศึกษา มธ.

BMCI วิทยาลัยนวัตกรรม สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ SEAS

หลักสูตรวิเทศคดีศึกษา อาเซียน-จีน (IAC)

คำถามที่พบบ่อย

ปี 2556 สอบติดทั้งสิ้น 94%

ปี 2556 สอบติดทั้งสิ้น 94%

อย่าลืมแวะมาอ่าน Review การเรียนกับ TUTORRUS ด้านล่างนะคะ


โครง
าร รั

สเซียศึกษา 
สอบตรง สอน เปิด รับสมัคร อ่าน หนังสือ เข้า อ่าน สอบ ติว รัสเซีย โครงการรัสเซียศึกษา ธรรมศาสตร์ สอบตรง สอบ ติว แนะนำ สอน พรีเวียตรัสเซีย พี่ อยากเข้า มธ. มธ  ค่าย All about Russia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2556 2557 56 57 2558 58 2559 59 ค่าเทอม แนวข้อสอบ ข้อสอบ gat pat 55 , open house  , กยศ , กสพท , อาเซียน ,โรงเรียน , 7 วิชาสามัญ , open house , เด็ก , ม.ต้น ,ข่าวการศึกษาไทย  , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ประชาคมอาเซียน , เคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , , เฟสบุ๊ค , asean , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.รังสิต 55 , มมส 55 , ก่อนอนุบาล , ข่าวอาเซียน , รับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาล, aec , สทศ , สมัคร clearing house ,  admission แรงบันดาลใจ, มหาวิทยาลัย ,อาเซียน  โรงเรียน , ศึกษาต่อ , แนะแนว ,ท่องเที่ยวอาเซียน , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา ,ข่าวอาเซียน, เรียนต่อ 7 วิชาสามัญ  admission 57 , clearing house , gat pat 57 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย , ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา  , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ , ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์  , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 57 , ม.รังสิต 57 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 57 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง57 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 56 , สอท , สอบตรง 56 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น

Tags : สอบตรง  ติว  การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วิทยาลัยนวัตกรรม  รัสเซียศึกษา  รัสเซีย  วิเทศคดีศึกษา  IAC  แนวข้อสอบ  ธรรมศาสตร์  BMCI  มธ  แนะนำ  เรียน  สัมภาษณ์  SEAS  ค่าเทอม  2560  60  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  อาเซียนจีน  อาเซียน  จีน

view

 หน้าแรก

 รู้จักติวเตอร์

 แนวข้อสอบ

 Review

view