google-site-verification: googlecdca8cc4a70514e8.html
http://tutorrus.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 เลือกคอร์สเรียน

 โปรโมชั่น

 วิธีสมัครเรียน

 ผลงานความสำเร็จ

 รีวิว

 สถานที่เรียน

คอร์สเรียน

รายชื่อนักเรียนที่สอบติดในแต่ละปี

Reviews

รู้จักติวเตอร์

ห้องแนะแนว ข้อสอบ

โปรโมชั่นปี 60

เทคนิคพิชิตข้อสอบ

วิธีสมัครเรียน

โครงการรัสเซียศึกษา มธ.

BMCI วิทยาลัยนวัตกรรม สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ SEAS

หลักสูตรวิเทศคดีศึกษา อาเซียน-จีน (IAC)

คำถามที่พบบ่อย

เฉลย ข้อสอบ รัสเซียศึกษา

เฉลย ข้อสอบ รัสเซียศึกษา

นัดเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม พี่จะแจ้งเวลาแล้ว Live สดให้นะคะ คอยติดตามข่าวกันน้า :)

Part 3

 1. ง (ดูไว้ดี ๆ ดอกจัน 18 ล้านดอก)
 2. ข (ครุสชอฟ)
 3. ต้องแก้โจทย์เป็นคนปัจจุบันที่สุด ตอบ ค (ดูชื่อจากชีทที่เคยให้เทียบ)
 4. ง จอร์เจีย
 5. ค (ดอกจัน 18 ล้านดอก)
 6. ข (แก้โจทย์เป็นโซเวียต)
 7. ก แต่ถ้า ค. คือต้องถามเป็นอายุโซเวียต
 8. ก (ดอกจัน)


Part 4

 1. ค (ดอกจัน 19 ล้านดอก)
 2. ข (ดูดีๆ เวลาโจทย์ถาม ข้อใดถูก ข้อใดผิด!!! ก. แก้เป็นออก ค. และ ง. ต้องเป็นโซเวียตถึงจะถูก)
 3. ค (ค,ง คือพิพาท)
 4. ค (1799-1837) ถ้า ข. เป็นการตีพิม Russian and Lyudmila ครั้งแรก
 5. ข (หรือเรียกว่า MISS)
 6. ก 
 7. ค (2001)
 8. ก (สั่งถอนทหารออก)

Part 6 (ดอกจัน 18 ล้านๆๆดอก)

 1. ค (เติมต่อท้ายว่าเป็นวงกลม จำได้มั้ยที่พี่หลอกในห้องว่าจะให้ลุกมาเต้นพร้อมกัน)
 2. ง (ก. กลาโหม (ดูชื่อดีๆ), ข. พลังงาน, ค. Chairman, ง. CEO) 
 3. ค 
 4. ข (สำนักข่าว)
 5. ค (โจทย์คือ "ไม่ถูกต้อง" เฉลยแก้เป็น 22)
 6. ก (เดี๋ยวพี่อธิบายไปให้เพิ่มเติม สำคัญมาก ออกสอบ ดอกจัน 18 ล้านดอก)
 7. ง ง

English

 1. d
 2. b
 3. b
 4. d
 5. c
 6. b
 7. a
 8. c
 9. d
 10. c
 11. b
 12. a
 13. c
 14. d
 15. a
 16. d
 17. a
 18. b
 19. a
 20. b
 21. d
 22. a
 23. d
 24. a
 25. c
 26. d
 27. c
 28. a
 29. b
 30. d

  สอบตรง,ติว,คอร์ส,รัสเซียศึกษา,รัสเซีย,โครงการ,สอน, สอบ,แนวข้อสอบ,หนังสือ,ธรรมศาสตร์,สอบ,มธ,แนะนำ,เรียน,ติวสอบ,สอนพิเศษ,เรียนพิเศษ,ค่าเทอม,9วิชาสามัญ ,admission61,admission,clearing house,gat,pat,gatpat 60,เรียน,gat60,pat60, gat61,pat61,กสพท,การศึกษากับ ASEAN,การศึกษาไทย,ข่าวการศึกษา,รู้ลึก,รู้จริง,ฃeduzones,unigang,ค่าย,เคลียรริ่งเฮาส์,tustar,แอดมิชชั่น,คอร์ส,ติวสอบ,แนวข้อสอบ,แนะแนว,แนะนำ,อ่านสอบ,หนังสือ,รุ่นพี่,ตรง,พิเศษ,ติว,SEAS,Southeast Asia,เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา,หลักสูตรนวัตกรรม,ASEAN,BMCI,IAC,อาเซียน-จีน,อาเซียน,จีน,bts,สังคมสงเคราะห์,รัฐศาสตร์,เอเชีย,ตะวันออก,เฉียงใต้,เซาท์อีส,South East Asia,ไทย,สังคม,แกท,เชื่อมโยง,เรียงความ,tu star,เตรียมสอบ,เตรียม,สอบ,คอร์ส,เตรียมตัว,แม่น,เป๊ะ,สอบตรง,ช่วย,โครงการรัสเซียศึกษา,สอบตรง,สอน,เปิด,รับสมัคร,อ่าน,กวดวิชา,นิติศาสตร์,สังคมสงเคราะห์,ข้อสอบ,สอบสัมภาษณ์,สัมภาษณ์,ติวสัมภาษณ์,เรียงความ,ข้อเขียน,อัตนัย,ปรนัย, ภาษาอังกฤษ,IELTS,TOEFL, TU-GET,CU-TEP,พรีเวียตรัสเซีย,ค่าย,All about Russia,9,10,11,12,13,14,เรียนรัสเซีย,2560,2561,2562,60,61,62,ที่เรียน, bts,iac,pbic,russia,south east asia,asean china,tuasean,tu,thammasat,russian,russian studies, Southeast Asian Studies, Asean-chiana Studies, International program,วิเทศคดีศึกษา,การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม,การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมอย่างสร้างสรรค์,enttrong,dek-d,dek60,เด็กซิ่ว,dek61,เฉียงใต้, อาเซียนจีน, จีนศึกษา, อาเซียน, จีน, ที่เรียน,

Tags : สอบตรง  ติว  การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วิทยาลัยนวัตกรรม  รัสเซียศึกษา  รัสเซีย  วิเทศคดีศึกษา  IAC  แนวข้อสอบ  ธรรมศาสตร์  BMCI  มธ  แนะนำ  เรียน  สัมภาษณ์  SEAS  ค่าเทอม  2560  60  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  อาเซียนจีน  อาเซียน  จีน

view

 หน้าแรก

 รู้จักติวเตอร์

 แนวข้อสอบ

 Review

view