google-site-verification: googlecdca8cc4a70514e8.html
http://tutorrus.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 เลือกคอร์สเรียน

 โปรโมชั่น

 วิธีสมัครเรียน

 ผลงานความสำเร็จ

 รีวิว

 สถานที่เรียน

รู้จักติวเตอร์

คอร์สเรียน

คอร์สเรียน (สอบตรง International Program)

คอร์สภาษา

รายชื่อนร.ที่สอบติดในแต่ละปี

Reviews

วิธีสมัครเรียน

แนวข้อสอบ ข้อสอบเก่า รับตรงธรรมศาสตร์

เฉลยข้อสอบ รับตรงธรรมศาสตร์

Portfolio ทำพอร์ต TCAS 62

โครงการรัสเซียศึกษา มธ.

โปรโมชั่นปี 62

ห้องแนะแนว รับตรงธรรมศาสตร์ 62

ตารางสอบระบบ TCAS 62 (ทปอ.)

คำถามที่พบบ่อย

เทคนิคพิชิตข้อสอบ

พี่แน๊ต TUTORRUS และทีมติวเตอร์ชั้นนำ

พี่แน๊ต TUTORRUS และทีมติวเตอร์ชั้นนำ

พี่แน๊ต TUTORRUS ติวเตอร์เกียรตินิยมอันดับ 1 ดีกรีปริญญาโท

จาก Imperial College London (มหาวิทยาลัย Top 3 ใน UK และ Top 8 ของโลก)

ประสบการณ์ด้านการติวสอบเข้าธรรมศาสตร์โดยตรงกว่า 10 ปี

(ด้วยสถิตินักเรียนสอบติดอันดับ 1 ทั้งภาคไทย-อินเตอร์ 

รัฐศาสตร์-ศิลปศาสตร์-วิทยาลัยนวัตกรรม-เรียนต่อต่างประเทศ)

รางวัลอาจารย์ฝึกสอนดีเด่น ผู้ผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้ดีเด่น

ปี 2015 มอบโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ด้านการทำงานในต่างประเทศ (United Kingdom)

อาทิ EY-Parthenon (เครือบริษัท Top 4 ของโลกด้าน Accounting) ฯลฯ

ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านการรับรองจากคุรุสภาอย่างถูกต้อง

ประวัติการศึกษา

 ระดับปริญญาโท จาก Imperial College London

  มหาวิทยาลัยอันดับ 3 ในสหราชอาณาจักร, ยุโรป และอันดับ 8 ของโลก

  (Source: Times Higher Education World University Rankings, 2016)

 ระดับปริญญาตรี จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)

 ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู ที่ผ่านการรับรองจากคุรุสภา

ประสบการณ์สอน

 ติวเตอร์ ติวสอบตรงเฉพาะทางเข้ามหาวิทยาลัยที่สถาบัน TUTORRUS กว่า 10 ปี

  และติวภาษาอังกฤษสำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้แก่นร.จากโรงเรียนชั้นนำ

  ทั่วกรุงเทพฯ อาทิเช่น โรงเรียนราชินี อัสสัมชัญ อัสสัมชัญศึกษา ซางตาครู้สคอนแวนท์

 อาจารย์ฝึกสอนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และเบญจมราชาลัย ฯ 

 อาจารย์พี่เลี้ยงนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

  ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 ฯลฯ


รางวัลที่ได้รับ

 รางวัลอาจารย์ฝึกสอนดีเด่น ผู้ผลิตสื่อและใช้สื่อการเรียนรู้ดีเด่น ปี 2015

  มอบโดย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ ASEANpreneur Youth Leader

  Exchange 2014 ณ ประเทศสิงคโปร์

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภูมิภาคจากเวทีแข่งขัน Business and IMC Plan

  Competition จัดโดย One-2-Call! - Brandage Award Project 2014

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด The Public Speaking and Presentation

  Session (Bilingual: 2 ภาษา) 2014

 ให้สัมภาษณ์ตามสื่อต่างๆ ทั้งรายการโทรทัศน์ช่อง ThaiPBS, หนังสือพิมพ์เดลินิวส์, A day, City Magazine (247) ฯลฯ

ติดต่อพี่แน๊ตได้โดยตรงที่ TUTORRUSSCHOOL, 086-412-5145, Line id: @tutorrus (มี @ นำหน้า)

  ทีมติวเตอร์ International Program

พี่น็อต TUTORRUS (ติวเตอร์เกียรตินิยม)


ประวัติการศึกษา

 ระดับปริญญาโท (เกียรตินิยม) จาก Exeter University, United Kingdom 

 ระดับปริญญาตรี Bachelor of Economics Program, Thammasat University (International Program)


ประสบการณ์ด้านการสอน

ติวเตอร์ ติวสอบตรงเฉพาะทางเข้ามหาวิทยาลัยที่สถาบัน TUTORRUS กว่า 5 ปี

 ประสบการณ์สอนทั้งหลักสูตรปกติและนานาชาติ อาทิ BE, BMIR, BEC, BAS, BIS, BJM, etc.

 ติวภาษาอังกฤษสำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย SAT, IELTS, TU-GET, CU-TEP, etc.

     ให้แก่นร.จากโรงเรียนชั้นนำทั่วกรุงเทพฯ เช่น โรงเรียนนานาชาติเอกมัย อัสสัมชัญ 

     เซนต์คาเบรียล สตรีวิทยา ฯลฯ

 ติววิชาเศรษฐศาสตร์ (ECON) สำหรับสอบในมหาวิทยาลัยให้น้อง ๆ จุฬาฯ Comm Art CU


  ทีมติวเตอร์รัฐศาสตร์

ประวัติการศึกษา

  กำลังศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง

      (สอบติดระบบสอบตรง 45 คน จากผู้สมัครสอบ 1,300 คน)

 สอบติดมาแล้วทุกสนามสอบทั้งรัฐศาสตร์, ศิลปศาสตร์ (SEAS และรัสเซียศึกษา)

     และวิทยาลัยนวัตกรรม ธรรมศาสตร์ (BMCI)

ประสบการณ์ด้านรัฐศาสตร์และการสอน

 ติวเตอร์ ติวสอบตรงเฉพาะทางเข้ามหาวิทยาลัยที่สถาบัน TUTORRUS 

 ทีมเนื้อหาและเก็งข้อสอบให้สถาบัน TUTORRUS (เชี่ยวชาญด้านเรียงความและข่าวปัจจุบันโลก)

 ได้รับทุนการศึกษาและเป็นผู้แทนประเทศไทยในนามนักศึกษาธรรมศาสตร์เข้าร่วมกับนักศึกษาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (Asia Pacific Youth Exchange-Thailand 2018) ณ สหประชาชาติ ประเทศไทย

 สอบชิงทุนได้ลำดับที่1 ไปศึกษาต่อ ณ เมืองควิเบค ประเทศแคนาดาของโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา”International Education Service” (IES) รุ่นที่15
 รางวัลชมเชย โครงการรัฐศาสตร์วิชาการครั้งที่ 21 ประจำปีพ.ศ.2557 จัดโดยคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ยุวชนประชาธิปไตย รัฐสภา จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีพ.ศ. 2557

 สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจำปีพ.ศ.2559-2560

 ทีมติวเตอร์ภาษาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

 กำลังศึกษาคณะศิลปศาสตร์ โครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.71 (เกรด A ทุกวิชาด้านรัสเซีย ทั้งภาษาและแขนงอื่น ๆ)

 ได้รับทุนเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย


รางวัลที่ได้รับ

 เป็นผู้แทนองค์การสหประชาชาติแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     (Delegate of Thammasat University Model United Nations)

 ได้รับรางวัล Dean's List ประจำปีการศึกษา 2559 (คัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย)

 ได้รับรางวัล Best of the best จากเวที Russian Cheer up ประจำปีการศึกษา 2558

 รายละเอียดคอร์สภาษารัสเซีย 


      

สอบตรง,ติว,คอร์ส,รัสเซียศึกษา,รัสเซีย,โครงการ,สอนสอบ,แนวข้อสอบ,หนังสือ,ธรรมศาสตร์,สอบ,มธ,แนะนำ,เรียน,ติวสอบ,สอนพิเศษ,เรียนพิเศษ,ค่าเทอม,9วิชาสามัญ ,admission61,admission,clearing house,gat,pat,gatpat 60,เรียน,gat60,pat60, gat61,pat61,กสพท,การศึกษากับ ASEAN,การศึกษาไทย,ข่าวการศึกษา,รู้ลึก,รู้จริง,eduzones,unigang,ค่าย,เคลียรริ่งเฮาส์,tustar,แอดมิชชั่น,คอร์ส,ติวสอบ,แนวข้อสอบ,แนะแนว,แนะนำ,อ่านสอบ,หนังสือ,รุ่นพี่,ตรง,พิเศษ,ติว,SEAS,Southeast Asia,เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา,หลักสูตรนวัตกรรม,ASEAN,BMCI,IAC,อาเซียน-จีน,อาเซียน,จีน,bts,สังคมสงเคราะห์,รัฐศาสตร์,เอเชีย,ตะวันออก,เฉียงใต้,เซาท์อีส,South East Asia,ไทย,สังคม,แกท,เชื่อมโยง,เรียงความ,tu star,เตรียมสอบ,เตรียม,สอบ,คอร์ส,เตรียมตัว,แม่น,เป๊ะ,สอบตรง,ช่วย,โครงการรัสเซียศึกษา,สอบตรง,สอน,เปิด,รับสมัคร,อ่าน,กวดวิชา,นิติศาสตร์,สังคมสงเคราะห์,ข้อสอบ,สอบสัมภาษณ์,สัมภาษณ์,ติวสัมภาษณ์,เรียงความ,ข้อเขียน,อัตนัย,ปรนัยภาษาอังกฤษ,IELTS,TOEFL, TU-GET,CU-TEP,พรีเวียตรัสเซีย,ค่าย,All about Russia,9,10,11,12,13,14,เรียนรัสเซีย,2560,2561,2562,60,61,62,ที่เรียน, bts,iac,pbic,russia,south east asia,asean china,tuasean,tu,thammasat,russian,russian studies, Southeast Asian Studies, Asean-chiana Studies, International program,วิเทศคดีศึกษา,การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม,การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมอย่างสร้างสรรค์,enttrong,dek-d,dek60,เด็กซิ่ว,dek61,เฉียงใต้อาเซียนจีนจีนศึกษาอาเซียนจีนที่เรียน

Tags : สอบตรง  ติว  การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วิทยาลัยนวัตกรรม  รัสเซียศึกษา  รัสเซีย  วิเทศคดีศึกษา  IAC  แนวข้อสอบ  ธรรมศาสตร์  BMCI  มธ  แนะนำ  เรียน  สัมภาษณ์  SEAS  ค่าเทอม  2560  60  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  อาเซียนจีน  อาเซียน  จีน

view

 หน้าแรก

 รู้จักติวเตอร์

 แนวข้อสอบ

 Review

view